Skola šogad uzņems pirmos audzēkņus

Staiceles Sporta profesionālā vidusskola ir dibināta 2012.gada 21.novembrī.

Skolas dibinātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas futbola federācijas mācību treniņu centrs „Staicele”.

Skola atrodas Sporta ielā – 5, Staicelē, Alojas novadā.

Skolas darbības pamata virziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.

2013.gada 14 novembrī skolai izsniegta Licence

Nr. P – 8687.

Sākot ar 2015.gada 1.septembri skola piedāvā izglītības programmu: sporta pasākumu organizators (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis ) .

Kategorijā ziņas.