Vidzemes Uzņēmēju dienas 2015

15.un 16.maijā Staiceles Sporta profesionālā vidusskola reklāmas nolūkos piedalījās lielākajā daudznozaru izstādē Vidzemē – “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2015.” Izstādē  tika prezentēta tehnika, būvniecība, auto,pārtikas ražošana,pakalpojumi un arī izglītība.
Bijām viena no deviņām izstādē pārstāvētajām izglītības iestādēm.Iepazīstinājām interesentus ar mūsu skolu.
Liela piekrišana bija Staiceles simbolam – stārķim, kas dalīja skolas bukletus un uzlīmes.
Kategorijā ziņas.