Barikādes

Patriotiskā audzināšanas stunda

18.janvārī, Staiceles vidusskolas pagalmā tika iekurts atmiņu ugunskurs, lai pieminētu un atcerētos mūsu Latvijai tik nozīmīgo vēstures laiku- 1991.gada barikādes. Pasākumu organizēja Staiceles vidusskolas vēstures pulciņš.  Arī SSPV 1.kursa audzēkņi apmeklēja šo pasākumu, lai godinātu tos cilvēkus, kas aizstāvēja mūsu valsti piedaloties barikādēs Rīgā. Jaunieši ir mūsu nākotnes veidotāji un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņi zinātu vēsturi un apzinātos piederību savai pilsētai, novadam un valstij.

       1.kursa audzinātāja Anda Timermane

Kategorijā ziņas.