Skolotāju semināra aktivitāšu organizēšana

3. janvārī Limbažos norisinājās sporta skolotājas Vizmas Tiltiņas organizēts vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju seminārs ‘’ Vingrinājumi un lēkšana ar lecamauklu’’ .

Arī Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas audzēkņi – Zane Konstantinova, Agnese Medne, Dairis Vārsbergs un Dāniels Ķīkulis ņēma dalību šajā seminārā, palīdzot  ar sagatavošanās darbiem un aktivitāšu notiesāšanu.

Kopumā uz semināru ieradās 25 sporta skolotāji un treneri. Lai gan šis bija nopietns pasākums, tajā netrūka jautrību. Visi aktīvi iesaistījāmies dažādās rotaļās, kas pasākumu padarīja vēl interesantāku. Bija prieks iepazīt citu novadu sporta skolotājus. Paldies skolotājai Vizmai Tiltiņai par uzticēšanos un iespēju mums piedalīties šāda veida pasākumos! Ceram arī uz turpmāku sadarbību!

cof

Sagatavoja: Agnese Medne

Kategorijā ziņas.