Dokumenti

Pašvērtējums AkKREDITĀCIJAI:

SSPV-pašnovērtējums (1) (1)

Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas

2016./2017.mācību gada

skolas darba

PAŠVĒRTĒJUMS

atskaite par 2016_2017

Nepieciešamie dokumenti, lai iestātos SSPV:

SSPV_iesniegums

iesniegums.viesnicas

Vispārējas_zinas-par-audzēkni

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

ieksejas.kartibas.noteikumi_viesnīca

ZINĀŠANAI

 

SSPV PAŠNOVĒRTĒJUMS

SSPV pašnovērtējums

SSPV NOLIKUMS

SSPV nolikums

  1. SSPV audzēkņu mācību sasniegumu VĒRTĒŠANAS  KĀRTĪBA
  2. SSPV grupas audzinātāja pienākumi
  3. Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

SSPV dok

Ziņas par audzēkni

download_doc

Staiceles sporta profesionālās vidusskolas VIESNĪCAS iekšējās kārtības noteikumi

download_doc

Iesniegums VIESNĪCAI

download_doc