Izglītības programma

 
 

Vispārizglītojošie

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Pirmā un otrā svešvaloda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Bioloģija
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Sports

 

Profesionālie

Sporta

 • Pasākumu organizēšana
 • Vadība
 • Tūrisma organizēšana
 • Psiholoģijas pamati
 • Vēsture
 • Teorija

un

 • Komercdarbība
 • Tirgzinība
 • Grāmatvedība
 • Projektu vadība
 • Tiesību pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Saskarsmes kultūra
 • Profesionālā ētika
 • Profesionālā svešvaloda