Konsultācijas

 

APSTIPRINU

Staiceles Sporta profesionālā vidusskola

Direktors_______________J.Bakmanis

  1. gada „2”. janvārī

(z.v.)

 

 

Individuālais darbs/konsultācijas

2017./2018.mācību gada

2.semestrī

 

N.p.k. Mācību priekšmets Diena Laiks Skolotājs
1. Matemātika, sab.un cilv.droš. Otrdiena

Trešdiena

14.00 – 15.00

14.20 – 15.10

V.Brente
2. Informātika,

Informācijas tehnoloģijas

Trešdiena 10.30 – 11.10 L.Abendrote
3. Ekonomika, krievu valoda Piektdiena

Trešdiena

 

14.30 – 15.20

15.10 – 16.00

 

V.Andrejeva
5. Latviešu valoda un literatūra Pirmdiena 17.00 – 18.00 Z.Zvirgzdiņa
7. Fizika Pirmdiena 17.00 – 18.00 P.Apsītis
8. Latvijas un pasaules vēsture Piektdiena

Trešdiena

8.50 – 9.30

16.00

I.Elste
9. Sporta teorija, sporta vēsture

Sporta tūrisma organizācija

Sports

Otrdiena

Trešdiena

14.30 – 15.10

16.00 – 17.00

V.Tiltiņa
10. Komercdarbības pamati

Tirgzinības pamati

Dokumentu pārvaldība

Saskarsmes kultūra

Higiēna

Trešdiena 16.10 – 18.10 L.Siliņa
11. Bioloģija – 1.kurss

Bioloģija – 2.kurss

Trešdiena

Ceturtdiena

11.40 – 12.20

10.30 – 11.10

S.Strauta
12. Angļu valoda – 1.,2.kurss

 

Angļu valoda – 3.kurss

Mēneša pēdējā otrdiena

Otrdiena

No 16.00

 

8.00 -8.40

T.Pavlova

V.Lūse