Stundu saraksts 2017/2018

STUNDU SARAKSTS

2017./2018.m.g. 1.semestrs

Diena N.p.k. Stundu laiki 1.kurss 2.kurss 3.kurss
Pirmdiena 1. 8.00 – 8.40 Patstāvīgais darbs Sporta vadība
2. 8.50 – 9.30 Literatūra Patstāvīgais darbs Sporta vadība
3. 9.45 – 10.25 Fizika Latviešu valoda Informācijas tehnoloģijas
4. 10.35 – 11.15 Informātika Latviešu valoda Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Patstāvīgais darbs Sports Latviešu valoda
6. 12.45 – 13.25 Fizika Latviešu valoda
7. 13.35 – 14.15 Matemātika Literatūra Fizika
8. 14.25 – 15.05 Matemātika Krievu valoda Literatūra
9. 15.15 – 15.55 Latviešu valoda
10. 16.05 – 16.45 Latviešu valoda
Otrdiena 1. 8.00 – 8.40 Sporta teorija Matemātika Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Informācijas tehnoloģijas Sports
3. 9.40 – 10.20 Sporta tūr.organ. Angļu valoda Fizika
4. 10.30 – 11.10 Ekonomika Angļu valoda Patstāvīgais darbs
5. 11.40 – 12.20 Angļu v. Bioloģija Patstāvīgais darbs
6. 12.50 – 13.30 Angļu Fizika Profesionālā svešvaloda
7. 13.40 – 14.20 Sporta tūr.organ. Fizika Bioloģija
8. 14.30 – 15.10 Fizika Krievu valoda Dokumentu pārvaldība
9. 15.20 – 16.00 Fizika Sports Klases stunda
10. 16.10 – 16.50 Sports
Trešdiena 1. 8.00 – 8.40 Latv. un pas. vēst. Komercdarbības pamati Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Latv. un pas. vēst.š. Komercdarbības pamati Patstāvīgais darbs
3. 9.40 – 10.20 Bioloģija Tirgzinības pamati
4. 10.30 – 11.10 Informātika Bioloģija Tirgzinības pamati
5. 11.40 – 12.20 Sab.un cilv.droš. Matemātika Angļu valoda
6. 12.50 – 13.30 Sab.un cilv.droš. Matemātika Angļu valoda
7. 13.40 – 14.20 Bioloģija Krievu valoda Matemātika
8. 14.30 – 15.10 Bioloģija Dokumentu pārvaldība Krievu valoda
9. 15.20 – 16.00 Sporta vēsture Klases stunda  
10. 16.10 – 16.50 Ekonomika
Ceturtdiena 1. 8.00 – 8.40 Matemātika Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Komercdarb.pam. Sporta tūrisma organizēšana Profesionālā svešvaloda
3. 9.40 – 10.20 Komercdarb.pam. Sporta pasākumu organ. met. Sports
4. 10.30 – 11.10 Higiēna Sporta pasākumu organ. met. Bioloģija
5. 11.40 – 12.20 Bioloģija Latvijas un pasaules vēsture Sporta pasākumu organ. met.
6. 12.50 – 13.30 Klases stunda Latvijas un pasaules vēsture Sporta pasākumu organ. met.
7. 13.40 – 14.20 Saskarsmes kult. Matemātika
8. 14.30 – 15.10 Sports Matemātika
9. 15.20 – 16.00 Sabiedrības un cilvēka drošība Grāmatvedības pamati
10. 16.10 – 16.50 Grāmatvedības pamati
Piektdiena 1. 8.00 – 8.40 Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs Projektu vadības zinības
2. 8.50 – 9.30 Valsts aizsardzības mācība Darba tiesiskās attiecības
3. 9.40 – 10.20 Valsts aizsardzības mācība Valsts aizsardzības mācība (F)
4. 10.30 – 11.10 Valsts aizsardzības mācība Valsts aizsardzības mācība (F)
5. 11.40 – 12.20 Valsts aizsardzības mācība (F)

Direktora vietniece:                               A.Kalniņa