Stundu saraksts 2018/2019

 

                                                                              Apstiprinu: J.Bakmanis
03.09.2018.
Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas
STUNDU SARAKSTS
2018./2019.m.g. 1.semestris

Diena N.p.k. Stundu laiki 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss
Pirmdiena 1. 815-855 Sports Sports Sports Sports
2. 905-945 Fizika Matemātika Sporta vadība Visp. ped.pam.
3. 955-1035 Fizika Krievu val. Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs
4. 1045-1125 Informātika Matemātika Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs
5. 1155-1235 Informātika Patstāvīgais darbs Fizika Visp. ped.pam.
6. 1305 ‑1345 AUDZ.ST. AUDZ.ST. AUDZ.ST. AUDZ.ST.
7. 1355-1435 Sporta vēsture Fizika Matemātika Profes. ētika
8. 1445-1525 Angļu val. Fizika Matemātika Sporta vadība
9. 1535 -1615 Sab. un cilv.droš.     Sask. kultūra
10. 1625-1705   Sab. un cilv.droš.    
Otrdiena 1. 815-855 Sporta teorija Bioloģija Patstāvīgais darbs Profes.komun.
2. 905-945 Bioloģija Literatūra Angļu val. Patstāvīgais darbs
3. 955-1035 Latviešu val. Fizika Angļu val. Sp.pas.organ.met.
4. 1045-1125 Latviešu val. Angļu val. Patstāvīgais darbs Sp.pas.organ.met.
5. 1155-1235 Fizika Angļu val. Literatūra Sp.pas.organ.met.
6. 1305 ‑1345 Matemātika Latviešu val. Fizika Sp.pas.organ.met.
7. 1355-1435 Matemātika Latviešu val. Sp.pas.organ.met. Psiholoģija
8. 1445-1525 Literatūra Bioloģija Sp.pas.organ.met. Psiholoģija
9. 1535 -1615 Sab. un cilv.droš. Sp.pas.organ.met. Latviešu val. Patstāvīgais darbs
10. 1625-1705   Sp.pas.organ.met. Latviešu val.  
Trešdiena 1. 815-855 Sporta tūr.orgn. Latv. un pas.vēst. Matemātika Patstāvīgais darbs
2. 905-945 Sporta tūr.orgn. Latv. un pas.vēst. Matemātika Sporta psihol.p.
3. 955-1035 Komercd. pam. Matemātika Patstāvīgais darbs Sporta psihol.p.
4. 1045-1125 Komercd. pam. Inform. tehnol. Sporta vadība Profes. ētika
5. 1155-1235 Sask. kultūra Patstāvīgais darbs Dok. pārvaldība Profes. ētika
6. 1305 ‑1345 Patstāvīgais darbs Komercd. pam. Profes.svešval. Patstāvīgais darbs
7. 1355-1435 Latv. un pas.vēst. Komercd. pam. Profes.svešval. Patstāvīgais darbs
8. 1445-1525 Latv. un pas.vēst.     Sporta vadība
9. 1535 -1615       Sporta vadība
10. 1625-1705        
Ceturtdiena 1. 815-855 Matemātika Patstāvīgais darbs Tirgzin. pam. Profes.komun.
2. 905-945 Matemātika Sporta tūr.orgn. Tirgzin. pam. Patstāvīgais darbs
3. 955-1035 Bioloģija Krievu val. Inform. tehnol. Sporta psihol.p.
4. 1045-1125 Bioloģija Krievu val. Patstāvīgais darbs Sporta psihol.p.
5. 1155-1235 Higiēna Bioloģija   Patstāvīgais darbs
6. 1305 ‑1345 Angļu val. Dok. pārvaldība Krievu val. Darba ties.attiec.
7. 1355-1435 Ekonomika Patstāvīgais darbs   Darba ties.attiec.
8. 1445-1525 Ekonomika   Darba ties.attiec. Patstāvīgais darbs
9. 1535 -1615 Patstāvīgais darbs   Bioloģija Patstāvīgais darbs
10. 1625-1705     Bioloģija Patstāvīgais darbs
Piektdiena 1. 815-855        
2. 905-945 Sports Sports Sports Sports
3. 955-1035     Proj.vad.zin.  
4. 1045-1125   VAM Grāmatved.pam. Proj.vad.zin.
5. 1155-1235 Latv.val. VAM Grāmatved.pam. Proj.vad.zin.
6. 1305 ‑1345   VAM   Proj.vad.zin.

Direktora vietniece:                                               A.Kalniņa