Stundu saraksts 2017/2018

Apstiprinu:  J.Bakmanis

SSPV   04.01.2018.

STUNDU SARAKSTS

2017./2018.m.g. 2.semestrs

Diena N.p.k. Stundu laiki 1.kurss 2.kurss 3.kurss
Pirmdiena 1. 8.00 – 8.40 Sporta teorija Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Literatūra Patstāvīgais darbs Sporta vadība
3. 9.45 – 10.25 Fizika Latviešu valoda Patstāvīgais darbs
4. 10.35 – 11.15 Informātika Latviešu valoda Matemātika
5. 11.40 – 12.20 Patstāvīgais darbs Sports Latviešu valoda
6. 12.45 – 13.25 Fizika Latviešu valoda
7. 13.35 – 14.15 Matemātika Literatūra Fizika
8. 14.25 – 15.05 Matemātika Krievu valoda Literatūra
9. 15.15 – 15.55 Latviešu valoda Literatūra Grāmatvedības pam.
10. 16.05 – 16.45 Latviešu valoda
Otrdiena 1. 8.00 – 8.40 Sporta vēsture Matemātika Vispārīgās ped. pam.
2. 8.50 – 9.30 Matemātika Informācijas tehnoloģijas Sporta psihol.pam.
3. 9.40 – 10.20 Sporta tūr.organ. Angļu valoda Sporta psihol.pam.
4. 10.30 – 11.10 Ekonomika Angļu valoda Sporta vadība
5. 11.40 – 12.20 Angļu valoda Bioloģija Sports
6. 12.50 – 13.30 Angļu valoda Sports Fizika
7. 13.40 – 14.20 Fizika Krievu valoda Bioloģija
8. 14.30 – 15.10 Ekonomika Saskarsmes kultūra
9. 15.20 – 16.00 Sporta tūr.organ. Darba ties. attiecības
10. 16.10 – 16.50 Sports
Trešdiena 1. 8.00 – 8.40 Latv. un pas. vēst. Komercdarbības pamati Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Latv. un pas. vēst. Komercdarbības pamati Patstāvīgais darbs
3. 9.40 – 10.20 Bioloģija Patstāvīgais darbs Tirgzinības pamati
4. 10.30 – 11.10 Bioloģija Patstāvīgais darbs Psiholoģija
5. 11.40 – 12.20 Patstāvīgais darbs Matemātika Angļu valoda
6. 12.50 – 13.30 Matemātika Angļu valoda
7. 13.40 – 14.20 Ekonomika Profesionālā svešvaloda Matemātika
8. 14.30 – 15.10 Sporta teorija Latvijas un pasaules vēsture Krievu valoda
9. 15.20 – 16.00 Sporta teorija Latvijas un pasaules vēsture Profesionālā ētika
10. 16.10 – 16.50
Ceturtdiena 1. 8.00 – 8.40 Matemātika Sporta tūrisma organizēšana Patstāvīgais darbs
2. 8.50 – 9.30 Komercdarb.pam. Sporta tūrisma organizēšana Patstāvīgais darbs
3. 9.40 – 10.20 Sporta pasākumu organ. met. Dokumentu pārvaldība Sports
4. 10.30 – 11.10 Sporta pasākumu organ. met. Tirgzinības pamati Bioloģija
5. 11.40 – 12.20 Klases stunda Tirgzinības pamati Sporta pasākumu organ. met.
6. 12.50 – 13.30 Saskarsmes kult. Sporta pasākumu organ. met.
7. 13.40 – 14.20 Higiēna Profesionālā svešvaloda Matemātika
8. 14.30 – 15.10 Informātika Klases stunda Matemātika
9. 15.20 – 16.00 Sab.un cilv.droš. Grāmatvedības pamati Klases stunda
10. 16.10 – 16.50 Sports Grāmatvedības pamati
Piektdiena 1. 8.00 – 8.40    
2. 8.50 – 9.30 Valsts aizsardzības mācība Projektu vadības zinības
3. 9.40 – 10.20 Valsts aizsardzības mācība Projektu vadības zinības
4. 10.30 – 11.10
5. 11.40 – 12.20

Direktora vietniece:                                           A.Kalniņa