Stundu saraksts 2018/2019

                                                             Apstiprinu: J.Bakmanis

                                                                              03.01.2019.

Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas                     

                              STUNDU SARAKSTS                            

2018./2019.m.g. 2.semestris

 

Diena N.p.k. Stundu laiki 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss
Pirmdiena 1. 815-855 Fizika   Patstāvīgais darbs  
2. 905-945 Fizika Matemātika Sporta vadība Kvalifikācijas
3. 955-1035 Sports Sports Sports prakse
4. 1045-1125 Sports Sports Sports  
5. 1155-1235 Informātika Patstāvīgais darbs Fizika  
6. 1305 ‑1345 AUDZ.ST. AUDZ.ST. AUDZ.ST.  
7. 1355-1435 Sporta vēsture Fizika Matemātika  
8. 1445-1525 Angļu val. Sporta tūr.orgn. Matemātika  
9. 1535 -1615 Sporta teorija .    
10. 1625-1705        
Otrdiena 1. 815-855 Sporta teorija Bioloģija Fizika Kvalifikācijas
2. 905-945 Bioloģija Literatūra Angļu val. prakse
3. 955-1035 Latviešu val. Sp.pas.organ.met. Angļu val.  
4. 1045-1125 Sp.pas.organ.met. Angļu val. Latviešu val.  
5. 1155-1235 Sp.pas.organ.met. Angļu val. Latviešu val.  
6. 1305 ‑1345 Latviešu val. Matemātika Sp.pas.organ.met.  
7. 1355-1435 Matemātika Latviešu val. Psiholoģija  
8. 1445-1525 Matemātika Latviešu val. Sporta psihol.pam  
9. 1535 -1615 Literatūra Literatūra Sporta psihol.pam  
10. 1625-1705 Sab. un cilv.droš. Tirgzinības pam. Literatūra  
Trešdiena 1. 815-855 Sporta tūr.orgn. Latv. un pas.vēst. Matemātika Kvalifikācijas
2. 905-945 Sporta tūr.orgn. Latv. un pas.vēst. Matemātika prakse
3. 955-1035 Komercd. pam. Matemātika Patstāvīgais darbs  
4. 1045-1125 Ekonomika Inform. tehnol. Sporta vadība  
5. 1155-1235 Sask. kultūra Komercd. pam. Visp.ped.pam.  
6. 1305 ‑1345 Patstāvīgais darbs Komercd. pam. Sask. kultūra  
7. 1355-1435 Latv. un pas.vēst. Profes.svešval. Patstāvīgais darbs  
8. 1445-1525 Latv. un pas.vēst. Profes.svešval. Patstāvīgais darbs  
9. 1535 -1615 Sporta teorija      
10. 1625-1705        
Ceturtdiena 1. 815-855 Matemātika Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs Kvalifikācijas
2. 905-945 Matemātika Sporta tūr.orgn. Tirgzin. pam. prakse
3. 955-1035 Bioloģija Krievu val. Profesionālā ētika  
4. 1045-1125 Informātika Krievu val. Bioloģija  
5. 1155-1235 Higiēna Tirgzinības pam. Bioloģija  
6. 1305 ‑1345 Angļu val. Dok. pārvaldība Krievu val.  
7. 1355-1435 Ekonomika Patstāvīgais darbs Darba ties.attiec.  
8. 1445-1525 Ekonomika Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs  
9. 1535 -1615 Patstāvīgais darbs      
10. 1625-1705        
Piektdiena 1. 815-855       Kvalifikācijas
2. 905-945   Grāmatved.pam. Proj.vad.zin. prakse
3. 955-1035   Grāmatved.pam. Proj.vad.zin.  
4. 1045-1125   VAM Grāmatved.pam.  
5. 1155-1235   VAM    
6. 1305 ‑1345        

 

Direktora vietniece: A.Kalniņa