Vēsture

Staiceles Sporta profesionālā vidusskola ir dibināta 2012.gada 21.novembrī.

Skolas dibinātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas futbola federācijas mācību treniņu centrs „Staicele”.

Skola atrodas: Sporta ielā – 5, Staicelē, Alojas novadā.

2013.gada 14 novembrī skolai izsniegta Licence Nr. P – 8687.

 2015.gada 1. septembrī skola  uzsāk izglītības programmu: sporta pasākumu organizators ( 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis ) .